overnight shipping of levaquin.

A�orum MA?zesiA� 1989-1991 ve 1992 yA�llarA�nda Eskiyapara��da arkeolojik kazA� gerA�ekleAYtirmiAYtir. KazA�larda, BoAYazkA�y ve AlacahA�yA?ka��teki Hitit A�mparatorluk A�aAYA�a��nA�n Eskiyapara��daki paralelliAYini tespit etmek, burada tablet olup olmadA�AYA�nA� A�AYrenmek ve AlacahA�yA?ka��A?n zengin ETA�a��nA�n durumunu A�AYrenmek amaA�lanmA�AYtA�r. A�orum MA?zesia��nin kazA�larA� iA�in hA�yA?AYA?n kuzey yamacA� seA�ilmiAY ve 10×10 ma��lik bir yerde kazA�ya baAYlanmA�AYtA�r. A aA�masA� olarak nitelenen bu alanA�n tercih edilme sebeplerinin hA�yA?AYA?n burada dik bir yamaA� oluAYturmasA� ve erozyon nedeniyle mimari ve kA?A�A?k eserlerin ortaya A�A�kmasA� gA�sterilmiAYtir. KazA�lar sA�rasA�nda Frig kA?ltA?r katA� ve Hitit kA?ltA?r katA� tabakalarA�nda A�alA�AYA�lmA�AYtA�r. A�orum MA?zesia��nin kazA�larA�nda kolcuklu bronz Hitit baltasA� ortaya A�A�karA�lmA�AYtA�r. AyrA�ca iAYne ve kanatlA� ok ucu gibi eserlerin yanA� sA�ra fritten yapA�lmA�AY MA�sA�r kA�kenli bir Horus gA�zA? tasviri bulunmuAYtur (benzeri AliAYara��da mevcuttur). Bu eser, Eskiyapara��A�n YakA�ndoAYu iA�i kA?ltA?rel iliAYkilerindeki bir baAYka A�nemini vurgulamaktadA�r. A�orum MA?zesia��nin gerA�ekleAYtirdiAYi son kazA� Eskiyapara��A�n A�nemini korumasA�na destek olmuAYtur.