Eskiyapar köyünün ilk yerleşim yeri Garipçe türbesinin arka tarafındaki şu anda sit alanı olarak bilinen araziydi. O zamanlar Garipçe türbesinin önü köy meydanı olarak bilinirdi. Köydeki herhangi bir etkinlik olduğu zaman 23 Nisan’da Cumhuriyet bayramlarında ve diğer özel günlerde Eskiyapar ilköğretim okulu öğrencileri hazırladıkları oyunları v.s burada tüm köylüyle birlikte paylaşırdı. Köyümüz, bulunduğu yere 1970′li yılların sonlarında taşınmıştır. O yıllarda köy ihtiyar heyetine köy sakinlerinin verdiği dilekçe ile işlemler başlatılmıştır. Dönem yazışmalarına bakılınca höyük üzerindeki köy halkının mağdur olduğu, alt sistemleri yapılamadığı ve yer yer heyelan oluşumları ile yaşam koşullarının uygunsuz halde olduğu anlaşılmaktadır. Bunun üzerine 1306 sayılı yasanın Ek 2. maddesi uyarınca höyük üzerindeki köy alanı afet statüsüne alınarak, yeri belirlenen yeni köy gelişme alanına taşınma gerçekleşmiştir.