Eskiyapar ovadan yA?ksekliAYi fazla olmayan tipik bir Orta Anadolu hA�yA?AYA?dA?r. En yA?ksek noktasA�nA�n kot deAYeri 960 m. olup yoldan yA?ksekliAYi ise 12 ma��dir. A�DoAYu-BatA� yA�nA?nde 280m , Kuzey-GA?ney yA�nA?nde ise 320 ma��dir. HA�yA?k yA?zeyi yaklaAYA�k 70 dA�nA?mdA?r.A�A�Ankara ve A�orum MA?zeleri tarafA�ndan sA?rdA?rA?len kazA�lar sA�rasA�nda hA�yA?AYA?n stratigrafisi bA?yA?k A�lA�A?de belirlenmiAYtir. Ancak bu A�alA�AYmalar hA�yA?AYA?n A?zerindeki kA�y yerleAYimi nedeniyle kA�sA�tlA� alanlarda sA?rdA?rA?lebilmiAYtir. SA�z konusu A�alA�AYmalarda Eski TunA� A�aAYA�a��ndan itibaren gA?nA?mA?ze kadar kesintisiz mail order prescriptions from mexico. yerleAYim sA�ralamasA� belirlenmiAYtir. W.Orthmann 1964 yA�lA�nda hA�yA?kte bulduAYu bir parA�aya dayanarak Kalkolitik A�aAYa��A�n varlA�AYA�nA� vurgulamA�AYtA�r. KazA�lar sA�rasA�nda Eski TunA� A�aAYA�, Hitita��in tA?m safhalarA�, Demir A�aAYA� tabakalarA� tespit edilmiAYtir.