Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri ve Yılı: Ankara 1959.

İlköğretim:  Ankara Sarar İlkokulu

Orta Öğretim: Ankara Özel Yükseliş Koleji

Lisans:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı 1980-1984.

Yüksek Lisans:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı. Tez konusu: 

M.Ö. II. Binin İkinci Yarısında Orta Anadolu’da Süs Eşyası” 1986.

Doktora:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı. Tez Konusu:

M.Ö. II. Binde Orta Anadolu’da Madeni Kaplar” 1993.

Akademik Atanma ve Yükselmeler:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda:

“Araştırma Görevlisi” 1987

“Yardımcı Doçent” 1993

“Doçent” 2001

KATILDIĞI KAZI VE ARAŞTIRMALAR:

Niğde Pınarbaşı Höyük Kazısı                1982

Niğde Köşk Höyük Kazısı                       1983

Kayseri Kültepe Kazısı                            1984-2004

Tokat Maşathöyük Kazısı                        1984

Kayseri Karakuyu Hitit Barajı Kazısı      1988-89

YÜRÜTTÜĞÜ KAZI VE ARAŞTIRMALAR:

Çankırı Çorum İlleri Yüzey Araştırması   1996-2012

Hüseyindede Kazısı (Tayfun Yıldırım’la) 1997-2003

Fatmaören Kazısı                                       2003-2004

Boyalı Höyük Kazısı                                 2004-2008

Eskiyapar Kazısı                                        2010-

www.eskiyapar.net

                              

KOMİSYON, KURUL VE İDARİ GÖREVLERİ VE DİĞER ÜYELİKLER:

A.Ü.,D.T.C.Fakültesi, Fakülte Kurulu Yrd.Doç.Temsilcisi (Tamamlandı)

A.Ü.,D.T.C.F., Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi,  (Tamamlandı)

A.Ü., D.T.C.Fakültesi Yönetim Kurulu Doçent üyesi (Tamamlandı)

Adana Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Üyesi

Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Üyesi 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Üyesi

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Muhabir Üyesi

Hitit Üniversitesi Çorum Hitit Araştırmaları Merkezi, Danışma Kurulu Üyesi

A.Ü., D.T.C.F., Dekan Yardımcılığı 2013


DERGİLERDE YAYIN KURULU, DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ:

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi

Anadolu/Anatolia Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

A.Ü., D.T.C.F. Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

TÜBA-AR Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

 


SEMPOZYUM, TOPLANTI, KONFERANS, KONGRE, PANEL ÇALIŞTAY:

*Çorum’un Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen “Hitit Paneli” nde konuşmacı.

* “Hüseyindede’ den Hitit Tasvir Sanatı İçin Yeni Bir Sahne”  

V. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri,  2005.” 

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nde “Tarih, Kültür, Turizm ve Basın” Konulu Panel,  Turgut Özal İş Merkezi Toplantı Salonu, 04.04.2006.

http://www.cgcd.org/haber_goster.asp?SID=13&ID=101

*“Erken Hitit Çağında Hüseyindede ve Çevresi

XV. Türk Tarih Kongresi 11-15 Eylül 2006, Ankara 2006    

*”Eski Yakındoğu’da Kültürel ve Sosyal Gelişmelerin Işığında Yasa Kavramı”, 

“Eskiçağlarda Anadolu’da Hukuk” Paneli, Ankara Barosu, Hukuk Müzesi 2007.

*“Anadolu Uygarlığından Zengin Bir Kesit: Hititler

ODTÜ Mezunları Derneği,
16 Kasım 2007. 

*”Çorum’un Batısında M.Ö. II. Bin Yerleşimleri

7. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Anitta Otel Hattuşili Salonu, Çorum 29 Ağustos 2008. 

 

*”2011 Yılı Eskiyapar Kazısı

2 Çorum Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, Çorum Müzesi, 26 Eylül 2011.

http://www.corumkulturturizm.gov.tr/TR/dosya/1-283616/h/sempozyumprogram.pdf

*”Çorum Çankırı İlleri Yüzeye Araştırması” başlığı ile  Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sepozyum’unda 1997- 2011 yıllarındaki sunumlar, T.Yıldırım ile birlikte; (son beş yıl T.Sipahi).

*”Hüseyindede Tepesi Kazısı“, “Fatmaören Höyük Kazısı“, “Boyalı Höyük” ve “Eskiyapar Kazısı” çalışmaları Turizm Bakanlığı Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sepozyum’unda 1998-2011 yıllarında sunulmuştur (Hüseyindede; T.Yıldırım ile birlikte)

*“Hitit Kültür ve Sanatı

Gaziantep Belediyesi, “Hattuşa Paneli” nde konuşmacı, 25 Mayıs 2012

www.haberler.com/gaziantep-te-hattusa-paneli-duzenlendi-3655900-haberi/

*“Hitit Çağında Boyalı Höyük ve Eskiyapar”

Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi.

Çorum Müzesi, 23.Mart.2012

http://www.corumkulturturizm.gov.tr/tr/dosya/1-284945/h/hitit

*”Tepebağ Höyüğü ve Kentsel SİT Alanı Sağlıklaştırması Çalıştayı” nda konuşmacı.

Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEP) Şube Müdürlüğü, Seyhan Oteli, Adana 24 Şubat 2012

http://www.kozan.bel.tr/?/haberler/baskanimiz-adana-da-kozan-i-anlatti

*“2011 Yılı Eskiyapar Kazısı”

30 Mayıs 2012 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 

28 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum

http://www.ukaas.hitit.edu.tr/program.pdf

 

*“2011 Yılı Çankırı ve Çorum illeri Yüzey Araştırması”

30 Mayıs 2012, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri

Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2012, Çorum

http://www.ukaas.hitit.edu.tr/program.pdf

*”2012 Yılı Kazılarının Işığında Eskiyapar”,

Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları Toplantısı (2013),

A.Ü., D.T.C.F. 2013.

*“2012 Eskiyapar Kazısı”

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIGI

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

35. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu

27-31 Mayıs 2013,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi, Muğla, 28.Mayıs.2013.

http://www.ukaas.mu.edu.tr/belgeler/sem2013pr_tr.pdf

 

 

*“Eskiyapar Kazıları”

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeoloji A.B.Dalı.

30.Nisan.2013

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/protohistorya/?p=6692

* “2013 Yılı Kazısının Işığında Eskiyapar Höyük Üzerinde Genel Bir Değerlendirme“, 4. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 06 Aralık 2013 Çorum.

*”Anadolu’da Gıdanın 3500 Yıllık Geçmişi”, 

Çukurova Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu’nda Açılış Konferansı, 17.Nisan.2014, Adana.

*”2013 Çalışmaları Işığında Eskiyapar Kazıları“,

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Sempozyumu (12-13 Mayıs 2014).

2013 Yılı Eskiyapar Kazısı”,

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu,

02-06 Haziran 2014, Zeugma Mozaik Müzesi

*” Eskiyapar Kazıları ve Son Buluntuları”

9. Hititoloji Kongresi,

1 – 5 Eylül 2014, Çorum Hitit Üniversitesi.

*”Eskiyapar’dan Hitit Arkeolojisine Yeni Katkılar”,

XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-18 Eylül, Ankara Ticaret Odası Congresium.


YAYINLAR (Bilimsel Makaleler, Bildiriler, Popüler nitelikte ve alanla ilgili yazılar; yıllara göre sıra numarasıyla verilmiştir.)

 

(1) Çorum Hitit Günleri Gezi Rehberi, 17-18 Temmuz 1993

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara 1994

 

(2) Tunç Sipahi,

“Kültepe’den Sepet Kulplu Madeni Bir Kap”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt: XXXVII- Sayı 1-2, 711-718, 1995.

(3) Tunç Sipahi

“Eski Tunç Çağında Orta Anadolu Bölgesi Madeni İğneleri”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt: XXXVII- Sayı 1-2, 693-710, 1995.

(4) Tunç Sipahi Tayfun Yıldırım

“1996 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları”,  T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü XV.Araştırma Sonuçları Toplantısı II. Cilt, 19-40, 1998.

(5) İsmet Ediz- Önder İpek- Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“ Yörüklü/ Hüseyindede Kurtarma Kazısı” T.C. Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü IX. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 189-198, 1999

(6) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“1997 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırmaları” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü XVI. Araştırma Sonuçları Toplantısı I. Cilt, 433-450, 1999.

(7) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“1998 Yılı Çorum Bölgesi Yüzey Araştırması”  T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 31-40, 2000.

(8) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım- İsmet Ediz

“ 1998 Yılı Yörüklü/ Hüseyindede Kazısı”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 21. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 349-358, 2000.

(9) Tunç Sipahi

“Babaköy Mezarlığından Bir Grup Yortan seramiği”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 1999 Yıllığı, 93-110, 2000.

(10) Tunç Sipahi

“Eine althethitische Reliefvase vom Hüseyindede Tepesi” Istanbuler Mitteilungen, 63-65, 2000.

(11) Tunç Sipahi

“ New Evidence from Anatolia Regarding Bull-Leaping Scenes in the Art of the Aegean and the Near East ” Anatolica Annuaire International Pour Les Civilisations De’l asie Anterieure, No: XXVII, 107-125, 2001.

(12) Tayfun Yıldırım Tunç Sipahi

“Yörüklü/Hüseyindede Kazısı 1999: Mimari ve Küçük Buluntular”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 Yıllığı , 312-341,2001.

(13) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“ 1999 Yılı Çorum Yöresi Yüzey Araştırması”  T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 18. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 101-112, 2001.

(14) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

 “1999 Yılı Yörüklü/Hüseyindede Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 349-354, 2001.

(15) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

 “ 2000 Yılı Hüseyindede Tepesi Kazıları”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 23. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 257-264, 2002.

(16) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“ 2001 Yılı Yörüklü/Hüseyindede Tepesi Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 24. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 259-266, 2003.

(17) Tunç Sipahi

“ 2001 Yılı Çorum ve Çankırı Bölgeleri Yüzey Araştırması” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 20.Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 275-284, 2003.

(18) Tunç Sipahi

“ 2002 Yılı Hüseyindede Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 25. Kazı Sonuçları Toplantısı 2.Cilt, 179-186, 2004.

(19) Tayfun Yıldırım Tunç Sipahi

“2002 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 21.Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 305-314, 2004.

(20) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“Archéologie anatolienne une nouvelle découverte hittite” ORIENT EXPRESS, Sayı:2, 36-39, 2003.)

(21) Tunç Sipahi

“2003 Yılı Hüseyindede-Fatmaören Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 271-280, 2005.

(22) Tunç Sipahi -Tayfun  Yıldırım

”2003 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22.Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 353-364-350,  2005.

(23) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“Hüseyindede” Arkeo Atlas Yaşayan Geçmişin Dergisi, Sayı:3, 53, 2004.

(24) Tunç Sipahi

 “Hüseyindede’ den Hitit Tasvir Sanatı İçin Yeni Bir Sahne”  V. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri,  2005.

(25) Tunç Sipahi, İsmet Ediz

“Eski Hitit Çağı’nda Boyalı Höyük ve Çevresi”, Çorum Kültür Sanat 4, 2-6.

(26) Tunç Sipahi

 “2004 Yılı Fatmaören Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 445-456, 2006.

(27) Tunç Sipahi

“Yörüklü Hüseyindede Çevresinde Yeni Çalışmalar”, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2005 Yıllığı, 313-338, 2006.

(28) Tunç Sipahi- İsmet Ediz

“ 2005 Yılı Boyalı Höyük Kazısı” T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 481-492, 2007.

(29) Tunç Sipahi- Tayfun Yıldırım

“ 2005 Yılı Çorum, Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 24. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 335-350, 2007.

(30) Tunç Sipahi

“2006 Yılı Boyalı Höyük Kazısı”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. Kazı Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 505-514, 2008.

(31) Tunç Sipahi Tayfun Yıldırım

“2006 Yılı Çorum-Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”,  T.C. Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 25.Araştırma Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 277-298, 2008.

(32) Tunç Sipahi

“Hüseyindede Vazosu”, Aktüel Arkeoloji 7, 66-73, 2008.

(33) Tunç Sipahi

“Eski Yakındoğu’da Kültürel ve Sosyal Gelişmelerin Işığında Yasa Kavramı”, Eskiçağlarda Anadolu’da Hukuk 1, Ankara Barosu, Hukuk Müzesi, 38-49, 2008.

(34) Tunç Sipahi

“2007 Yılı Boyalı Höyük Kazısı”, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 177-188, 2009.

(35) Tayfun Yıldırım Tunç Sipahi

“2007 Yılı Çorum ve Çankırı İlleri Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 26.Araştırma Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, 91-106, 2009.

(36) B.Salih, T.Sipahi, E.Oybak Dönmez

“Ancient nigella seeds from Boyalı Höyük in North-central Turkey”, Journal of Ethnopharmalogy 124, 416-420, 2009.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874109003353

http://ac.els-cdn.com/S0378874109003353/1-s2.0-S0378874109003353-main.pdf?_tid=ece57eee-e87a-11e2-bf67-00000aab0f01&acdnat=1373362723_6e91041ebb96681500c878d1514d3772

(37) Tunç Sipahi, Tayfun Yıldırım

“Hüseyindede”, Anadolu’nun Arkeoloji Atlası, Tarih Öncesinden Demir Çağı’na,(Arkeoatlas 2001/01),  286-287.

(38) Tunç Sipahi

“Çorum’un Batısında Hitit’lere Ait Yeni Yerleşimler”, VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, II.Cilt,  725-736,2010.

(39) Tunç Sipahi

 “Erken Hitit Çağında Hüseyindede ve Çevresi”, XV. Türk Tarih Kongresi, 1. Cilt, 87-96, 2010.

(40) Tunç Sipahi

“2008 Yılı Boyalı Höyük Kazısı”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı (25-29 Mayıs 2009) Denizli, 31/4, Ankara 2010, 287-300.

(41)  Tunç Sipahi, Tayfun Yıldırım

“2008 Yılı Çankırı Çorum İlleri Yüzey Araştırması”,  27.Araştırma Sonuçları Toplantısı 25-29 Mayıs 2009, 27/3, Ankara,2010 447-460.

(42) Tunç Sipahi

“Eskiyapar Kazıları”, 1. Çorum Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 79-92, 2011.

(43) Tayfun Yıldırım, Tunç Sipahi

“Kabartma Vazolarında Müzik Tasvirleri”, Türkiye’de Müzik Kültürü, T.C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi yayını 401, Ankara, 2011. 99-108.

(44) Tayfun Yıldırım, Tunç Sipahi

“2009 Yılı Çankırı Çorum Yüzey Araştırması”, 28.Araştırma Sonuçları Toplantısı 25-29, 2010, 27/3, Ankara, 2011, 39-54.

(45) Tunç Sipahi

“Yeniden Başlayan Eskiyapar Kazıları Üzerine Bir Değerlendirme”, (baş makale)  Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler Dergisi 33, İstanbul, 2012, 1-7.

(46) Tunç Sipahi

“Eskiyapar, Anadolu’nun Tarımcı Toplumu”, Aktüel Arkeoloji 26, 102-103, 2012.

(47) Tunç Sipahi

“Boyalı’dan Bir Grup Hitit Ritonu”, Prof.Dr.Uğur Silistreli Anı Kitabı, Anadolu, Ek Dizi (Baskıda), 2012.

(48) Tunç Sipahi

“Boyalı Höyük (2004-2008), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı, Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011), (DTCF, Arkeoloji Armağan), Ed. O.Bingöl vd., Ankara, 2012, 103-110.

(49) Tunç Sipahi, Tayfun Yıldırım

“2010 Yılı Çankırı Çorum İlleri Yüzey Araştırması”, Araştırma Sonuçları, 23-28 Mayıs 2011, Malatya, 29/3, Ankara, 2012, 201-214.

(50) Tunç Sipahi

“Eskiyapar (1945, 1968-1982, 1989-1992, 2010-), DTCF Arkeoloji Armağanı, Ankara 2012, 115-120.

(51) Tunç Sipahi

“Fatmaören (2003-2004)”, DTCF Arkeoloji Armağanı, Ankara 2012, 121-126.      

(52) Tunç Sipahi (Derleyen)

“Karakuyu Hitit Barajı (1988-89)”, DTCF Arkeoloji Armağanı, Ankara 2012, 175-178.

(53) Tayfun Yıldırım & Tunç Sipahi

“Hüseyindede Tepesi (1997-2003)”, DTCF Arkeoloji Armağanı, Ankara 2012, 157-164.

(54) Tunç Sipahi

“Eskiyapar Kazısı, 2010”, Kazı Sonuçları Toplantısı,  23-28 Mayıs 2011, Malatya, 33/3, Ankara, 2012, 515-529.

(55) Tunç Sipahi

“2011 Yılı Eskiyapar Kazısı”, 2 Çorum Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, 45-62, 2013.

(56) Tunç Sipahi

“Eskiyapar”, Hititler/Hittites, YKY, 240-251.

(57) Tunç Sipahi

“Boyalı Höyük ve Çevresi”, Hititler/Hittites, YKY, 252-263.

(58) Tunç Sipahi

“An addition to Hittite Relief-Vase Art: A “Bull-Headed Man” Design From Eskiyapar”, Arkeoloji ve Sanat 145, 1-10.

(59) Tunç Sipahi

“Son Yıllardaki Buluntuların Işığında Eski Hitit Kabartmalı Vazoları Üzerine Değerlendirmeler”,  Anadolu (basımda).

(60) Tunç Sipahi

“Eski Hitit Çağı’nda Eskiyapar”, 3. Çorum Kazı Araştırma Toplantısı, 

(61) Tunç Sipahi

“Boyalı Höyük ve Eskiyapar Kazıları”, Çorum Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü yayını kitabında alt başlık.